สูตร

ค่าติดตั้งสูตร HACKIMI

ตารางค่าติดตั้งและบริการ​

ระดับขั้น ค่าติดตั้ง IMIWIN ลดเหลือ ค่าใช้จ่ายรายเดือน
Senior 100,000 80,000 15,000
Master 70,000 50,000 10,000
Agent 10,000 - 8,000