คอร์ส Google Search Ads Zero to Hero

คอร์ส Google Search Ads Zero to Hero

บทที่ 1.1 Session ภาพรวม Google Search ในเมืองไทย จำนวนผู้ใช้ และข้อมูลต่างๆ อย่างละเอียด(Statistic, Numbers etc.) (A)


บทที่ 1.2 Session ภาพรวม Google Search ในเมืองไทย จำนวนผู้ใช้ และข้อมูลต่างๆ อย่างละเอียด(Statistic, Numbers etc.) (B)


บทที่ 1.3 Session ภาพรวม Google Search ในเมืองไทย จำนวนผู้ใช้ และข้อมูลต่างๆ อย่างละเอียด(Statistic, Numbers etc.) (C)


บทที่ 1.4 Session คำศัพท์ต่างๆของ Google Search


บทที่ 2.1 Session Google Search Ads กับการช่วยผลักดันธุรกิจให้โตขึ้น (A)


บทที่ 2.2 Session Google Search Ads กับการช่วยผลักดันธุรกิจให้โตขึ้น (B)


บทที่ 2.3 Session วางแผนกลยุทธ์เพื่อพิชิตธุรกิจด้วย Google Search Ads


บทที่ 2.4 Session วางกลยุทธิ์สำหรับ Keyword ที่จะซื้อให้ตรงตามธุรกิจและ Product


บทที่ 2.5 Session วางแผนการใช้เงินใน Phase ต่างๆของตัว Product และ Demand Client


บทที่ 2.6 Session วางแผนแคมเปญ (การทำ Win Campaign Test Campaign)


บทที่ 2.7 Session ประสานแผนต่างๆเป็น หนึ่งเดียว Google Facebook Twitter


บทที่ 3.1 Session Personal Account VS Manager Account


บทที่ 3.2 Session วิธีสร้างบัญชีโฆษณา Create Account (A)


บทที่ 3.3 Session วิธีสร้างบัญชีโฆษณา Create Account (B)


บทที่ 3.4 Session โครงสร้างแคมเปญต่างๆใน Google Search Ads Campaign, Adgroup, Keyword , Ad Text


บทที่ 3.5 Session เลือกวัตถุประสงค์ของการทำโฆษณาบน Google Search Ads ให้ตรงกับธุรกิจของเรา (Ads Objective) (A)


บทที่ 3.6 Session เลือกวัตถุประสงค์ของการทำโฆษณาบน Google Search Ads ให้ตรงกับธุรกิจของเรา (Ads Objective) (B)


บทที่ 4 Keywords match type มีอะไรบ้าง ใช้งานอย่างไร


บทที่ 5 เจาะวิธีใช้ Google Adword Editor อย่างละเอียด


บทที่ 6 เจาะสุดยอดวิธีหา ลูกค้าที่มีกำลังซื้อด้วย Remarketing lists for search Ads (RLSA) และ Similar audience


บทที่ 7.1 Session ฟังค์ชั่นในการใช้งานและสร้างแคมเปญอย่างละเอียด


บทที่ 7.2 Session Bidding type ต่างๆใน Google Search


บทที่ 7.3 Session เจาะวิธีการตั้งต่าใน Adgroup อย่างละเอียด – Keyword , Adtext (Adtext Dynamic Keyword Insertion , Adtext Countdown)


บทที่ 7.4 Session เจาะเทคนิคการทำให้ Ads น่าสนใจด้วย Ad Extension (Sitelink Extensions, Callout Extensions , Call Extensions , Structured snippet Extensions)


บทที่ 8.1 สร้าง Audience เพื่อเพิ่ม Conversion Rate


บทที่ 8.2 สร้าง RLSA (Website visitor)


บทที่ 8.3 สร้าง Remarketing Youtube User


บทที่ 8.4 สร้าง Remarketing Email


บทที่ 8.5 สร้าง Similar Audience


บทที่ 9.1 Session เชื่อมต่อบริการเสริมอื่นๆ


บทที่ 9.2 Session Link Google Analytics


บทที่ 9.3 Session Link Search Console


บทที่ 9.4 Session Link Youtube Channel


บทที่ 9.5 Session Link Firebase


บทที่ 9.6 Session Link Third-party app analytics


บทที่ 10.1 Session Metric ต่างๆใน Google Search แบบเจาะลึก


บทที่ 10.2 Session Auction insights report


บทที่ 10.3 Session Check Quality score และวิธีพัฒนา Quality Score


บทที่ 11.1 Session การ Optimzation Google Search Ads (A)


บทที่ 11.2 Session การ Optimzation Google Search Ads (B)


บทที่ 11.3 Session สิ่งที่ต้องทำ 20 อย่างเพื่อพัฒนาแคมเปญ Google Search Ads สร้าง A B Testing บน google


บทที่ 11.4 Session เทคนิคลับ experiment


บทที่ 12 (Opportunities or Recommendations)


บทที่ 13 ประโยชน์ของการใช้ shared library and labels


บทที่ 14.1 Session Tools เสริมทัพอื่นๆ


บทที่ 14.2 Session Ad Preview and Diagnosis


บทที่ 14.3 Session การ Research Keyword โดย Keyword Planner


บทที่ 14.4 Session เจาะลึกเรื่อง Attribution

บทที่ 15.1 Session Google Ads Pixel Code (Basic)


บทที่ 15.2 Session Google Ads Pixel Code โดยใช้ Google Tag Manager (Advance)


บทที่ 15.3 Session Google Tag Assistant


บทที่ 15.4 Session Bonus ไอเดีย Tracking Click & Form


บทที่ 16.1 Session ทุกอย่างที่ต้องรู้กับ Google Search Ads และ Google Analytics


บทที่ 16.2 Session Conversions บน Google Search Ads


บทที่ 17.1 Session แนะนำเครื่องมือสร้างเว็บสำหรับผู้ที่ไม่มีเว็บ


บทที่ 17.2 Session สร้างเวปสวยๆในพริบตา


บทที่ 17.3 Session การออกแบบในได้ USER Friendly


บทที่ 18 กฎการลงโฆษณาต่างๆบน Google Search


บทที่ 19 ช่องทางการติดติดAdword Support