วิธีการแก้ปัญหา

วิธีการแก้ปัญหา

การที่บัญชีโดนปิดเพื่อให้ยืนยันตัวตน

1. ถ้าเป็นบัญชีของเราเองที่เป็นตัวตนเราหน้าเราเองให้อัพเอกสารหน้าบัตรประชาชนหรือรูปถ่ายที่เคยอัพลงเฟสบุ๊คดังกล่าว หลังจากนั้นรอภายใน 72 ชั่วโมง จะได้คำตอบว่าโดนระงับ หรือใช้ได้ต่อ

2. ถ้าเป็นบัญชีที่ไม่ใช่ของเรา หรือไม่สามารถนำเอกสารของเจ้าของรูปถ่ายบนหน้าโปรไฟล์บัญชีดังกล่าวมาได้ ให้อัพรูปถ่ายรูปใดก็ได้ที่เคยอัพลงในบัญ ชีนั้น ต้องเป็นหน้าตรงเห็นหน้าชัดเจนหลัง จากนั้น รอภายใน 72 ชั่วโมง เช่นกัน

*** ข้อ 1 มีโอกาสได้คืนบัญชีมากกว่าข้อ 2 ค่อนข้างเยอะ
*** และหากได้คืนบัญชีแล้วสิ่งที่ต้องเจอคือ

- facebook จะให้หาเบอร์มายืนยัน (กรณีไม่ได้ยืนยันเบอร์)
- facebook จะปิดการเผยแพร่เพจ (กรณีโดนแบบจากเพจ)
- facebook จะปิดบัญชีโฆษณา (กรณีโดนแบนจากบัญชีโฆษณา)

"แก้ไขกลับมาได้ แต่ใช่ว่าจะใช้ได้สมบูรณ์ 100%"
เพราะฉะนั้น ผมจึงอยากให้ทุกๆท่านทำวิธีป้องกัน (ทำให้บัญชีแข็งแรง) มากกว่าที่จะมาแก้ไขทีหลังนะครับ